Our Core Team
AdvisorMr.Mahesh Kanumury

AdvisorMr.Sudhakar Varanasi

AdvisorMr.M.Balaji Rao

Founder,Managing Director & CEOMr.Ranganatham Veluru

Projects HeadMr.Mahender Reddy.A